Vad är ditt drömprojekt?

All vår personal är auktoriserade i sitt specifika område och har många års erfarenhet i Sverige och i Spanien.

Kontakta oss

Auktoriserad personal

Garanti på utfört arbete

25 års erfarenhet

Information och tjänster vi erbjuder

Vi gör en besiktning gemensamt för gå igenom alla brister som behöves repareras samt vilka önskningar ni som fastighetsägare har. Sen går vi igenom allt så vi inte utesluter några detaljer och inom kort får ni ett kostnadsförlag om vad det innehåller inklusive garanti på utfört arbete. 

Vi erbjuder även underhåll under garantitiden för förlängd garantitid på utfört arbete

All vår personal är auktoriserade i sitt specifika område och har många års erfarenhet i Sverige och i Spanien.

Kontakta oss

Fasad, Snickeri & Målning

Om ni har sprickor i fasaden eller dålig fasad, eller eventuellt vill göra en lyxigare design på utsidan eller invändigt snickeri så erbjuder vi en totalt renovering

Säkerhet & Larm

Säkerhetsdörrar & fönster, eller en helhetslösning med grindar, passersystem och larm med övervakning

VVS, Ventilation & Vattenförsörjning

Vi byter ut era befintliga vattenledningar till högre svensk standard för undvika framtida höga kostnader som vattenläckage

Vatten & fuktskador

Det tar vi hand om

Arbetsmiljö & Trygghet

Vi följer de certifierade regler & normer som gäller i både Spanien & i Sverige

Elektricitet & Solceller

Vi byter era befintliga el-centralsystem till högre standard för undvika framtida höga kostnader, eller investera i solseller

Digitalisering av byggnadsinformation

Digitalisering av byggnadsinformation är ett viktigt verktyg för att uppnå en effektivare fastighetsorganisation i kommuner och regioner. Att ha tillgång till relevant information i alla skeden av byggprocessen kan ge stora besparingar. Utmaningen är att få fler kommuner och regioner att digitalisera byggnadsinformation i så stor utsträckning som möjligt.

BIM i fastighetsförvaltningen

BIM är en förkortning för Byggnadsinformationsmodell och beskriver informationsflödet inom bygg- och förvaltningsprocessen. 
Att använda sig av BIM har blivit allt vanligare i fastighetssektorn. BIM används framför allt i projektfasen, men sektorn har också börjat inse fördelarna med att digitalisera fastighetsförvaltningen.

Digitalisering innebär ofta en stor investering och ökade förvaltningskostnader. 
Vinsterna blir inte genast synliga vilket gör att många låter bli att ta steget. 
Framför allt är det större kommuner som har påbörjat digitaliseringen. 
För dig som arbetar i en mindre kommun eller fastighet handlar det om att försöka hitta en nivå som passar just din organisations behov och kapacitet.

Kontakta oss

Vi är en totalentreprenör som bistår med tjänster som fastighetsservice och renoveringar